Důležité upozornění pro návštěvníky zde!
Důležité upozornění pro prodejce zde!

Burza Tchořovice na Facebooku


Burza je přesunuta na opačnou stranu letiště. Během burzy je uzavřena komunikace přetínající letiště
a díky tomu již nedochází ke křížení dopravy a chodců. Situace v obci byla již neúnosná díky parkování neukázněných návštěvníků.
Mnoho místních nemohlo ani vyjet ze vrat. Sledujte cedule s šipkami, dbejte pokynů pořadatelů a v neposlední řadě si připravte
přesnou částku na vstupné. Díky tomu nebudete dlouho stát ve frontě. Věřím, že změna povede ke zklidnění dopravy.
Zachovejte nám přízeň a těším se na Vás.
Za realizační team Honza Jakeš

Sraz hasičské techniky

Plakát na rok 2018 ke stažení zde

VSTUPTE        HEREIN       ENTER
VSTUPTE       HEREIN        ENTER


Pokud máte zájem být pravidelně informováni o termínech konání,
napište nám na burzatchorovice@centrum.cz